ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการเช่าอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
เอกสารแนบ