ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกันปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนบ