ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 12 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 12 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ