ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 12 หน่วย

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 12 หน่วย


เอกสารแนบ