ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายสินาท มณีบางกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และในการนี้ นายอำนวย ธันธรา นายมวญ อ่อนศรี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา นางสาวธนาพร ร่มรื่น ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา