ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

พิธีเปิดโครงการ

พิธีเปิดโครงการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสินาท มณีบางกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด และป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมเทพทาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา