ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

พิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ

พิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นายสินาท มณีบางกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุ ครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน โดยมีกำหนดการจัดพิธีเปิดโครงการ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพังงา สถานศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา