ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว สู่สังคมเข้มแข็ง

โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว สู่สังคมเข้มแข็ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ได้ร่วมกันจัด “โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว สู่สังคมเข้มแข็ง” เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครอบครัว สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองพร้อมที่จะช่วยเหลือบุตรหลานในช่วงวัยรุ่นให้ก้าวข้ามไปสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา