ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

โครงการผู้นำชุมชนกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว

โครงการผู้นำชุมชนกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา  ได้จัดโครงการ “ผู้นำชุมชนกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวในเชิงรุกให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนที่สนใจ ในการนี้ นายอำนวย ธันธรา และนายมวญ อ่อนศรี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา นายกิตติ คล่องแคล่ว ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม เกษตรกรทำสวนโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา