หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
อัตราค่าประกันตัว 
พระราชบัญญัติกฎหมาย 
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 42
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใน “วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๘”
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใน “วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๘”   
  :: ข่าวที่ 848   :: วันที่ 13 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
  :: ข่าวที่ 847   :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโส
ต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโส   
  :: ข่าวที่ 846   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 845   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาล และผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาล และผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 844   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 843   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ห้องตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด”
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ห้องตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด”   
  :: ข่าวที่ 842   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 841   :: วันที่ 21 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 106 )
ต้อนรับประธานศาลฎีกาและคณะฯ
ต้อนรับประธานศาลฎีกาและคณะฯ   
  :: ข่าวที่ 839   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 101 )
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 837   :: วันที่ 3 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน   
  :: ข่าวที่ 836   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 85 )
โครงการ
โครงการ "กำลังใจไออุ่น"   
  :: ข่าวที่ 835   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 90 )
โครงการ
โครงการ "ปลูกวินัย"   
  :: ข่าวที่ 834   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ประกาศ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 833   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ประกาศ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 832   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม”
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม”   
  :: ข่าวที่ 831   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 830   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา   
  :: ข่าวที่ 829   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
ร่วมพิธีไว้อาลัยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
ร่วมพิธีไว้อาลัยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์   
  :: ข่าวที่ 828   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 140 )
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย   
  :: ข่าวที่ 827   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 140 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |