หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
โครงการต่างๆ ของศาล  
พระราชบัญญัติกฎหมาย 
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 49
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
  :: ข่าวที่ 822   :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
  :: ข่าวที่ 821   :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 4
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 4   
  :: ข่าวที่ 820   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 3
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 3   
  :: ข่าวที่ 819   :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 2
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 2   
  :: ข่าวที่ 818   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"   
  :: ข่าวที่ 817   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 1
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 1   
  :: ข่าวที่ 816   :: วันที่ 9 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
โครงการ “สนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด” ภายใต้กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
โครงการ “สนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด” ภายใต้กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2   
  :: ข่าวที่ 815   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2558”
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2558”   
  :: ข่าวที่ 814   :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”   
  :: ข่าวที่ 813   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ร่วมพิธีทำบุญเสาเอกอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและอาคารบริวาร(หลังใหม่)
ร่วมพิธีทำบุญเสาเอกอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและอาคารบริวาร(หลังใหม่)
  :: ข่าวที่ 812   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”
โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”   
  :: ข่าวที่ 811   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 810   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ประชุมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ประชุมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 809   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
โครงการ“เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2558”
โครงการ“เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2558”   
  :: ข่าวที่ 808   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
“ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือน พฤษภาคม 2558”
“ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือน พฤษภาคม 2558”
  :: ข่าวที่ 807   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
การอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล
การอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล   
  :: ข่าวที่ 806   :: วันที่ 14 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 805   :: วันที่ 12 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
โครงการ “กิจกรรมวันศาลยุติธรรม”
โครงการ “กิจกรรมวันศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 804   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง ดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีตกลงราคา   
  :: ข่าวที่ 803   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |