หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
โครงการต่างๆ ของศาล  
พระราชบัญญัติกฎหมาย 
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 27
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 800   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
งานเลี้ยงในวาระโยกย้ายของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ
งานเลี้ยงในวาระโยกย้ายของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 799   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทสัญจร”
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทสัญจร”
  :: ข่าวที่ 798   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรม เพื่อคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมครอบครัวฯ
  :: ข่าวที่ 797   :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 794   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 793   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแกนนำ”
โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแกนนำ”   
  :: ข่าวที่ 792   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
โครงการ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา จังหวัดพังงา” และโครงการ “ไกล่เกลี่ยสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น”
โครงการ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา จังหวัดพังงา” และโครงการ “ไกล่เกลี่ยสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น”
  :: ข่าวที่ 791   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
  :: ข่าวที่ 789   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
  :: ข่าวที่ 788   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองศึกษาดูงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 787   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ร่วมงานเดินแฟชั่นการกุศล “ฟ้าใส ใจภักดิ์ รักษ์แผ่นดิน     ถิ่นพังงา”
ร่วมงานเดินแฟชั่นการกุศล “ฟ้าใส ใจภักดิ์ รักษ์แผ่นดิน ถิ่นพังงา”
  :: ข่าวที่ 786   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 785   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาหน่วยงานและสนับสนุนการอำนวยการยุติธรรม โดยการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาหน่วยงานและสนับสนุนการอำนวยการยุติธรรม โดยการ "ศึกษาดูงาน"
  :: ข่าวที่ 784   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม "ประสานความร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย"
  :: ข่าวที่ 783   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ร่วมโครงการ
ร่วมโครงการ"ร่วมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน"
  :: ข่าวที่ 781   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่เข้าศึกษาดูงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่เข้าศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 780   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 779   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 777   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 776   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |