หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
พ.ร.บ-กฏหมาย 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
โครงการต่างๆ ของศาล  
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 41
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเนื่องใน
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเนื่องใน "วันตำรวจ"
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประชุมคณะทำงานโครงการ
ประชุมคณะทำงานโครงการ "ศูนย์บริการคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ"
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดเด็กและเยาวชน
ร่วมประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดเด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 723   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ประชุมคณะทำงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดเด็กและเยาวชน
ประชุมคณะทำงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดเด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
โครงการ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาธารณะ”
โครงการ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาธารณะ”
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 699   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี ๒๕๕๗  และรับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานศาลยุติธรรม
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี ๒๕๕๗ และรับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 698   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำ
ร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำ
  :: ข่าวที่ 696   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2557
ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ย แก่เด็กและเยาวชน
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ย แก่เด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ประกาศเรื่องการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 62 และรุ่นที่ 63 ศึกษาดูงาน
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 62 และรุ่นที่ 63 ศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 691   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ร่วมเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาผู้พิพากษาสมทบ
ร่วมเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ร่วมประชุม ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ร่วมประชุม ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ร่วมประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ร่วมประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |