หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
พ.ร.บ-กฏหมาย 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
โครงการต่างๆ ของศาล  
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 33
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
โครงการ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาธารณะ”
โครงการ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาธารณะ”
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 699   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี ๒๕๕๗  และรับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานศาลยุติธรรม
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี ๒๕๕๗ และรับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 698   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำ
ร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำ
  :: ข่าวที่ 696   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2557
ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ย แก่เด็กและเยาวชน
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ย แก่เด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ประกาศเรื่องการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 62 และรุ่นที่ 63 ศึกษาดูงาน
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 62 และรุ่นที่ 63 ศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 691   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ร่วมเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาผู้พิพากษาสมทบ
ร่วมเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ร่วมประชุม ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ร่วมประชุม ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ร่วมประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ร่วมประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ร่วมโครงการสัมมนาเชิงรุกแบบบูรณาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานกระทำความรุนแ
ร่วมโครงการสัมมนาเชิงรุกแบบบูรณาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานกระทำความรุนแ
  :: ข่าวที่ 687   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ “รพี สัมพันธ์ คัพ 57” รอบชิงชนะเลิศ
สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ “รพี สัมพันธ์ คัพ 57” รอบชิงชนะเลิศ
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รายการ “รพี สัมพันธ์ คัพ 57”
สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รายการ “รพี สัมพันธ์ คัพ 57”
  :: ข่าวที่ 681   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และ             จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 673   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 670   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 669   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
  :: ข่าวที่ 668   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |