หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
Download ฟอร์มศาล 
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
พ.ร.บ-กฏหมาย 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
รายการวิทยุ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 81
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 646   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ร่วมโครงการชาวพังงาปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่วมโครงการชาวพังงาปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
รองประธานศาลฏีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดพังงา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
รองประธานศาลฏีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดพังงา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลเยาวชนและครอ[ครัวจังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน
ศาลเยาวชนและครอ[ครัวจังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายมารับราชการใหม่
ต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายมารับราชการใหม่
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ประชุมจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันรพี 2557
ประชุมจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันรพี 2557
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เปิดโครงการ
เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย"
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ร่วมพิธีเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ร่วมพิธีเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ร่่วมรับประทานอาหารเที่ยงเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม
ร่่วมรับประทานอาหารเที่ยงเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
รับมอบร่มสนามจากธนาคารออมสิน เขตพังงา
รับมอบร่มสนามจากธนาคารออมสิน เขตพังงา
  :: ข่าวที่ 622   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ร่วมโครงการ
ร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" และโครงการประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
โครงการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
โครงการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน" ครั้งที่ 1
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
เข้าพบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
เข้าพบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา
ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |