หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
อัตราค่าประกันตัว 
พระราชบัญญัติกฎหมาย 
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 51
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
โครงการ “เยาวชนพังงา ต้นกล้าแห่งการพัฒนาสังคม”
โครงการ “เยาวชนพังงา ต้นกล้าแห่งการพัฒนาสังคม”   
  :: ข่าวที่ 858   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 857   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
  :: ข่าวที่ 856   :: วันที่ 10 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีตกลงราคา   
  :: ข่าวที่ 855   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
  :: ข่าวที่ 854   :: วันที่ 29 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาผู้พิพากษาสมทบ
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาผู้พิพากษาสมทบ   
  :: ข่าวที่ 853   :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 852   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 851   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 112 )
ชมการถ่ายทอดสด  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
ชมการถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร   
  :: ข่าวที่ 850   :: วันที่ 21 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
โครงการ “เยาวชนพังงา ต้นกล้าแห่งการพัฒนาสังคม”
โครงการ “เยาวชนพังงา ต้นกล้าแห่งการพัฒนาสังคม”
  :: ข่าวที่ 849   :: วันที่ 19 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 117 )
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใน “วันตำรวจ ประจำปี 2558”
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใน “วันตำรวจ ประจำปี 2558”   
  :: ข่าวที่ 848   :: วันที่ 13 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
  :: ข่าวที่ 847   :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโส
ต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโส   
  :: ข่าวที่ 846   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 845   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาล และผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาล และผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 844   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 843   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ห้องตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด”
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ห้องตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด”   
  :: ข่าวที่ 842   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 841   :: วันที่ 21 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 122 )
ต้อนรับประธานศาลฎีกาและคณะฯ
ต้อนรับประธานศาลฎีกาและคณะฯ   
  :: ข่าวที่ 839   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 837   :: วันที่ 3 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |