หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
โครงการต่างๆ ของศาล  
พระราชบัญญัติกฎหมาย 
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 35
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
โครงการ“เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2558”
โครงการ“เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2558”   
  :: ข่าวที่ 808   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
“ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือน พฤษภาคม 2558”
“ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือน พฤษภาคม 2558”
  :: ข่าวที่ 807   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
การอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล
การอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล   
  :: ข่าวที่ 806   :: วันที่ 14 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 805   :: วันที่ 12 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
โครงการ “กิจกรรมวันศาลยุติธรรม”
โครงการ “กิจกรรมวันศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 804   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง ดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีตกลงราคา   
  :: ข่าวที่ 803   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 3/2558 ณ จังหวัดสงขลา   
  :: ข่าวที่ 802   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 801   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 800   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
งานเลี้ยงในวาระโยกย้ายของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ
งานเลี้ยงในวาระโยกย้ายของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 799   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 100 )
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทสัญจร”
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทสัญจร”
  :: ข่าวที่ 798   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรม เพื่อคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมครอบครัวฯ
  :: ข่าวที่ 797   :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 794   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 793   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแกนนำ”
โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแกนนำ”   
  :: ข่าวที่ 792   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
โครงการ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา จังหวัดพังงา” และโครงการ “ไกล่เกลี่ยสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น”
โครงการ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา จังหวัดพังงา” และโครงการ “ไกล่เกลี่ยสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น”
  :: ข่าวที่ 791   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
  :: ข่าวที่ 789   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ทองใบ สุนทรวชิรเวช
  :: ข่าวที่ 788   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองศึกษาดูงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 787   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ร่วมงานเดินแฟชั่นการกุศล “ฟ้าใส ใจภักดิ์ รักษ์แผ่นดิน     ถิ่นพังงา”
ร่วมงานเดินแฟชั่นการกุศล “ฟ้าใส ใจภักดิ์ รักษ์แผ่นดิน ถิ่นพังงา”
  :: ข่าวที่ 786   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |