หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
โครงการต่างๆ ของศาล  
พระราชบัญญัติกฎหมาย 
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 35
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน   
  :: ข่าวที่ 836   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
โครงการ
โครงการ "กำลังใจไออุ่น"   
  :: ข่าวที่ 835   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
โครงการ
โครงการ "ปลูกวินัย"   
  :: ข่าวที่ 834   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 833   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 832   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม”
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม”   
  :: ข่าวที่ 831   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 830   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา   
  :: ข่าวที่ 829   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ร่วมพิธีไว้อาลัยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
ร่วมพิธีไว้อาลัยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์   
  :: ข่าวที่ 828   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย   
  :: ข่าวที่ 827   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ต้อนรับรองประธานศาลฎีกาและคณะฯ
ต้อนรับรองประธานศาลฎีกาและคณะฯ   
  :: ข่าวที่ 826   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา   
  :: ข่าวที่ 825   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 824   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
  :: ข่าวที่ 822   :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
  :: ข่าวที่ 821   :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 4
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 4   
  :: ข่าวที่ 820   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 3
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 3   
  :: ข่าวที่ 819   :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 2
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 2   
  :: ข่าวที่ 818   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"   
  :: ข่าวที่ 817   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 1
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 1   
  :: ข่าวที่ 816   :: วันที่ 9 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |