หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
Download ฟอร์มศาล 
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
พ.ร.บ-กฏหมาย 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
รายการวิทยุ  
โครงการต่างๆ ของศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 79
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
เยี่ยมนางสาวนฤมล  เดชพันธ์ นิติกรชำนาญการ เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว
เยี่ยมนางสาวนฤมล เดชพันธ์ นิติกรชำนาญการ เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑
  :: ข่าวที่ 659   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 658   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ร่วมประชุมเพื่อจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2557 ณ ศาลจังหวัดพังงา
ร่วมประชุมเพื่อจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2557 ณ ศาลจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 656   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ร่วมโครงการ หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาหัวหน้างาน ของหน่วยงานในสังกัด สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
ร่วมโครงการ หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาหัวหน้างาน ของหน่วยงานในสังกัด สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
  :: ข่าวที่ 648   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 646   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ร่วมโครงการชาวพังงาปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่วมโครงการชาวพังงาปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
รองประธานศาลฏีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดพังงา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
รองประธานศาลฏีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดพังงา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลเยาวชนและครอ[ครัวจังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน
ศาลเยาวชนและครอ[ครัวจังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายมารับราชการใหม่
ต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายมารับราชการใหม่
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ประชุมจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันรพี 2557
ประชุมจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันรพี 2557
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
เปิดโครงการ
เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย"
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ร่วมพิธีเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ร่วมพิธีเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ร่่วมรับประทานอาหารเที่ยงเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม
ร่่วมรับประทานอาหารเที่ยงเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
รับมอบร่มสนามจากธนาคารออมสิน เขตพังงา
รับมอบร่มสนามจากธนาคารออมสิน เขตพังงา
  :: ข่าวที่ 622   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |