หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราค่าประกันตัว  
รู้ทันกฏหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานยุติธรรม 
พ.ร.บ-กฏหมาย 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง 
โครงการต่างๆ ของศาล  
แบบพิมพ์ศาล 
รายการวิทยุ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
จำนวนข่าวทั้งหมด 57
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 743   :: วันที่ 21 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา   
  :: ข่าวที่ 742   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ให้การต้อนรับประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง
ให้การต้อนรับประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ร่วมส่ง นางชลธิชา ชุมประศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ร่วมส่ง นางชลธิชา ชุมประศาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ
ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ
  :: ข่าวที่ 738   :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ  คุณแม่มณีรัตน์ (เมี้ยน) มายะการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่มณีรัตน์ (เมี้ยน) มายะการ
  :: ข่าวที่ 737   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 736   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 735   :: วันที่ 7 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เปิดโครงการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน” หลักสูตร “การจัดทำไม้กวาด”
เปิดโครงการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน” หลักสูตร “การจัดทำไม้กวาด”
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
เปิด           “ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ Welfare Protection Center” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
เปิด “ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ Welfare Protection Center” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรม อบรมพัฒนาจิต” ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรม อบรมพัฒนาจิต” ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 731   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ร่วมแสดงความยินดี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คนใหม่
ร่วมแสดงความยินดี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คนใหม่
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจริญรมณาวาส (วัดกะไหล)
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจริญรมณาวาส (วัดกะไหล)
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเนื่องใน
ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเนื่องใน "วันตำรวจ"
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประชุมคณะทำงานโครงการ
ประชุมคณะทำงานโครงการ "ศูนย์บริการคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ"
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ร่วมประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดเด็กและเยาวชน
ร่วมประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดเด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 723   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |