ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต K-Cash Connect Plus และ KTB Corporate Online
 2. เรื่อง การบริการแจ้งผลส่งคำคู่ความข้ามเขตจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 3. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต
 4. เรื่อง มาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี
 5. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 6. เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
 7. ประกาศ เรื่อง โครงการคัดแยกและล้างประวัติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากร
 8. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 9. เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 10. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพังงาหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 11. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพังงาหลังเดิม เป็นที่ทำาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อื่นๆ
 1. ประกาศ ผลการตกลงราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาและบริเวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 2. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. เรื่อง ผู้ชนะการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 4. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 6. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 7. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. เรื่อง การแจ้งเตือนพยานผ่านระบบ APP LINE
 9. เรื่อง การบริการแจ้งผลส่งคำคู่ความข้ามเขตจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
 10. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรม เพื่อคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 11. เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 12. เรื่อง โครงการหนึ่งหมายหนึ่งชัตเตอร์(ปิดหมายถ่ายภาพ)
ประกาศ
 1. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 2. เรื่องการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาและบริเวณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด