ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต K-Cash Connect Plus และ KTB Corporate Online
 2. เรื่อง การบริการแจ้งผลส่งคำคู่ความข้ามเขตจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 3. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต
 4. เรื่อง มาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี
 5. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 6. เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
 7. ประกาศ เรื่อง โครงการคัดแยกและล้างประวัติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากร
 8. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 9. เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 10. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพังงาหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 11. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพังงาหลังเดิม เป็นที่ทำาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อื่นๆ
 1. ประกาศ ผลการตกลงราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาและบริเวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 2. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. เรื่อง ผู้ชนะการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 4. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 6. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 7. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. เรื่อง การแจ้งเตือนพยานผ่านระบบ APP LINE
 9. เรื่อง การบริการแจ้งผลส่งคำคู่ความข้ามเขตจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
 10. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรม เพื่อคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 11. เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 12. เรื่อง โครงการหนึ่งหมายหนึ่งชัตเตอร์(ปิดหมายถ่ายภาพ)
ประกาศ
 1. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
 2. เรื่องการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาและบริเวณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บทความ
รายการวิทยุ
 1. วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 2. วันที่ 13 มิถุนายน 2561
 3. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 4. วันที่ 21 กันยายน 2559
 5. วันที่ 24 สิงหาคม 2559
 6. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
 7. วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 8. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
 9. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 10. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 11. วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 12. วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 13. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง \"การมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาท\"
 14. วันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง \"การขอบังคับคดี\"
 15. วันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง \"อำนาจการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว\"
 16. วันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง \"การกู้ยืมเงิน\"
 17. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง \"อายุความในคดีอาญา\"
 18. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด