ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสินาท มณีบางกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา   

อ่านข่าว

ประกาศ
    ***
  1. การจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาและบริเวณ ประจำปีงบประมาณ 2560
  2. การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
  3. การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา(รถจักรยานยนต์ราชการ)ครั้งที่ 2
  4. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ
  5. การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา
  6. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  7. ประกาศ เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ