ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา Phang Nga Juvenile and Family Court


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศ ผลการตกลงราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาและบริเวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  2. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  3. เรื่อง ผู้ชนะการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  4. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  6. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  7. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8. เรื่อง การแจ้งเตือนพยานผ่านระบบ APP LINE

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 93 | 28 ธันวาคม 2560 14:46

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด